lịch rạpTRƯỜNG ĐH SÂN KHẤU ĐIỆN ẢNH TPHCM
NHÀ HÁT THẾ GIỚI TRẺ
(091.225. 7718)

Nhà hát Thế giới trẻ hoạt động
từ thứ 2 đến 16h thứ 6 hàng tuần

(Công ty Sài Gòn phẳng thuê biểu diễn thứ 6, thứ 7 và CN)

Vở kịch YÊU LÀ THOÁT TỘI

https://www.facebook.com/Y%C3%AAu-l%C3%A0-tho%C3%A1t-t%E1%BB%99i-212349069353901/


LỊCH SỬ DỤNG SÂN KHẤU QUAY
THÁNG 03/2019

 
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ Nhật
Tháng 2 Tháng 2 Tháng 2 Tháng 2 1 2 3
4 5
6
14h
Vở kịch
YÊU LÀ
THOÁT TỘI
7 8 9 10
11 12
14h
Vở kịch
YÊU LÀ
THOÁT TỘI
14 15 16 17
18
14h
Vở kịch
YÊU LÀ
THOÁT TỘI
 
8h-14h
Vở kịch
YÊU LÀ

THOÁT TỘI
21 22 23 24
25 26
13h - 15h
Vở kịch
YÊU LÀ
THOÁT TỘI
28 29 30 31
 

 
Tháng 4/2019  
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ Nhật
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10
16h
Vở kịch
YÊU LÀ
THOÁT TỘI
11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 Tháng 5 Tháng 5 Tháng 5 Tháng 5 Tháng 5
 

 


SƠ ĐỒ SÂN KHẤU