lịch rạp

(Nhà hát Thế giới trẻ ngưng diễn trong tháng 6 và tháng 7/2019
lý do: Nhà trường tổ chức thi tốt nghiệp và tuyển sinh 2019)


TRƯỜNG ĐH SÂN KHẤU ĐIỆN ẢNH TPHCM
NHÀ HÁT THẾ GIỚI TRẺ
(091.225. 7718)

Nhà hát Thế giới trẻ hoạt động
từ thứ 2 đến 16h thứ 6 hàng tuần

(Công ty Sài Gòn phẳng thuê biểu diễn thứ 6, thứ 7 và CN)

Vở kịch YÊU LÀ THOÁT TỘI

https://www.facebook.com/Y%C3%AAu-l%C3%A0-tho%C3%A1t-t%E1%BB%99i-212349069353901/
SƠ ĐỒ SÂN KHẤU