8 August

0

Âm binh - dấu ấn đạo diễn trẻ

người đăng @dmin | 3289 lượt xem

Âm binh - dấu ấn đạo diễn trẻ

Nội dung kịch ngắn gọn, súc tích đề cập đến những con người ở hai chiến tuyến từng có những mối liên hệ rất đặc biệt từ những tháng năm Quảng Trị đỏ lửa 1972 đến tận hơn 30 năm sau ngày đất nước thống nhất.

Xem chi tiết

Chủ đề: Tin tức vở diễn